Podklady pro cvičení

Cvičení č. 1 - Opakování základních poznatků z matematiky

V rámci cvičení č. 1 bude pozornost věnována opakování základních poznatků z matematiky. Především se bude jednat o řešení soustav lineárních rovnic se dvěma a třemi neznámými, řešení kvadratických rovnic, výpočet derivace základních funkcí, výpočet integrálu základních funkcí.

K výpočtům, jak na cvičeních, tak při písemkách, je možné využít:

  • slepý tahák: PDF,
  • vzorce pro derivace funkcí jedné proměnné: PDF,
  • vzorce pro integraci funkcí jedné proměnné: PDF.

Cvičení č. 2 - Funkce

V rámci cvičení č. 2 bude pozornost věnována zopakování základních vlastností vybraných funkcí.

Podklady ke cvičení: PDF

Cvičení č. 3 - Aproximace reálných ekonomických funkcí

V rámci cvičení č. 3 bude pozornost věnována aproximaci funkční závislosti z dostupných diskrétních dat prostřednictvím:

  • interpolace polynomickou funkcí,
  • aproximace metodou nejmenších čtverců.

Podklady ke cvičení: PDF

Cvičení č. 4 - Sklon funkce

V rámci cvičení č. 4 bude pozornost zaměřena na sklon funkce:

  • sklon v bodě (okamžitý sklon),
  • sklon na intervalu (průměrný sklon).

Podklady ke cvičení: PDF

Cvičení č. 5 - Veličiny celkové, mezní, průměrné; Elasticita

Cvičení č. 5 bude věnováno představení souvislostí mezi trojicí funkcí Tf, Mf a Af. Dále bude pozornost zaměřena na elasticitu funkce, především na elasticitu poptávky.

 

Podklady ke cvičení: PDF

Cvičení č. 6 - Extrémy funkcí více proměnných I.

Teorie užitku

Ve cvičení č. 6 bude pozornost věnována hledání extrémů funkcí více proměnných v oblasti teorie užitku.

Podklady ke cvičení: PDF