Matematika v ekonomii

Anotace

Předmět Matematika v ekonomii staví na dosavadních znalostech matematiky a ekonomie, získaných v rámci bakalářského studia. Cílem předmětu je představení matematiky, jako nástroje využitelného pro popis a efektivní řešení vybraných problémů, které náleží do oblasti ekonomie.

Literatura

Pro samostudium je, kromě přednášek a podkladů pro cvičení, možné využít následující literaturu.

  • CHIANG, A. C., Wainwright, K.: Fundamental Methods of Mathematical Economics. Irwin/McGraw-Hill, 4th Revised edition, 2005.
  • FIALA, P., DLOUHÝ, M.: Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. Praha: Oeconomica, 2006.
  • MAVRON, V. C., PHILLIPS, T. N.: Elements of Mathematics for Finance. London: Springer, 2007.

Podmínky pro udělení zápočtu

  • Aktivní účast na cvičeních - docházka, znalost látky, schopnost řešit příklady a úkoly dle pokynů vyučujícího). Je nutné získat 3 body z maximálního počtu 5 bodů.
  • Absolvování 2 zápočtových písemek v průběhu semestru - 1. zápočtová písemka (cca 6. týden semestru), 2. zápočtová písemka (zápočtový týden). Z každé písemky je nutné získat 21 bodů ze 40 bodů, každou písemku je možné jedenkrát opakovat.

Úprava podmínek pro udělení zápočtu pro studenty s ISP

Aktivní účast na cvičeních je možno nahradit úkoly dle zadání cvičícího pedagoga, termín kontrolního testu lze sjednat s vyučujícím individuálně.

Podklady pro cvičení

Ve cvičeních budou řešeny příklady, které korespondují s látkou přednesenou v rámci přednášek k předmětu. Podklady pro jednotlivá cvičení naleznete zde.