Informace

Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. (1984)

Vysoká škola báňská - TU Ostrava
Ekonomická fakulta
Katedra matematických metod v ekonomice
vedoucí katedry

Sokolská třída 33, Ostrava

B 254

email:  petr.kozel@vsb.cz 
tel.: +420 597 322 165

Rozvrh hodin: zde.

Konzultační hodiny: úterý 11:00 - 12:00
a dle individiální domluvy.

Vzdělání

Ph.D.   Dopravní technika a technologie, VŠB - TU Ostrava, 2012.
Ing.     Technologie dopravy, VŠB - TU Ostrava, 2009.
Mgr.    Teologické nauky, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017.

Publikační činnost

KOZEL, P., ORLÍKOVÁ, L., MICHALCOVÁ, Š. "The Modified Rural Postman Problem In Vehicle Route Optimization." Communications, Scientific Letters of the University of Zilina, 2013, vol. 20, No. 3, pp. 88-92. ISSN 1335-4205.

KOZEL, P., GÁBRIŠOVÁ, L. "Coordination of Bus Departures by Mathematical Programming." Communications, Scientific Letters of the University of Zilina, 2013, vol. 15, No. 1, pp. 74-79. ISSN 1335-4205.

_____________

KOZEL, P., ORLÍKOVÁ, L., POMP, M., MICHALCOVÁ, Š. "Application of the p-Median Approach for a Basic Decomposition of a Set of Vertices to Service Vehicles Routing Design", In Proc. of 36th International Conference Mathematical Methods in Economics 2018, Jindřichův Hradec, pp. 252-257. ISBN 978-80-7378-371-6.

POMP, M., KOZEL, P., MICHALCOVÁ, Š., ORLÍKOVÁ, L. "Using 'sweep algorithm' for decomposing a set of vertices and subsequent solution of  the traveling salesman problem in decomposed  subsets", In Proc. of 35th International Conference Mathematical Methods in Economics 2017, Hradec Králové, pp. 584-589. ISBN 978-80-7435-677-8.

KOZEL, P., FRIEDRICH, V., MICHALCOVÁ, Š. "Transformation of task to locate a minimal Hamiltonian circuit into the problem of finding the Eulerian path in vehicle routing application", In Proc. of 35th International Conference Mathematical Methods in Economics 2017, Hradec Králové, pp. 360-365. ISBN 978-80-7435-677-8.

KOZEL, P., MICHALCOVÁ, Š. "Time coordination of bus arrivals on set of bus stops", In Proc. of 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017, Ostrava. ISBN 978-80-248-4046-8.

KOZEL, P., MICHALCOVÁ, Š. "The use of linear programming to solve routing tasks in practice", In Proc. of 33th International Conference Mathematical Methods in Economics 2015, Cheb, pp. 395-400. ISBN 978-80-261-0539-8.

KOZEL, P., MICHALCOVÁ, Š. "The use of linear programming in solving service tasks of mixed transport networks", In Proc. of 11th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2015, Uherské Hradiště, pp. 274-279. ISBN 978-80-248-3741-3.

KOZEL, P., MICHALCOVÁ, Š., FRIEDRICH, V. "The Using of Linear Programming for Solving the Municipal Waste Collection Problem", In Proc. of  32nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2014, Olomouc, pp.  483-488. ISBN 978-80-244-4209-9.

KOZEL, P. "The time coordination of bus links in both transport directions", In Proc. of  29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011, Janska Dolina, pp. 357-362. ISBN 978-80-7431-058-4.

GÁBRIŠOVÁ, L., KOZEL, P. "Minimization of Passangers Waiting Time by Vehicle Schedule Adjustment", In Proc. of 9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers Transcom, Žilina, 2011, pp. 103-106.  ISBN 978-80-554-0369-4.

KOHÁNI, M., KOZEL, P. "Využití kaskádového přístupu při koordinaci spojů", In Sborník příspěvků "Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi", Pardubice, 2010, s. 119-130, ISBN 978-80-7395-297-6.

_____________

KOZEL, P. "Dekompozice okružních jízd s využitím matematického programování", Perners Contact, Univerzita Pardubice, 2017, s. 62-70, ISSN 1801-674X.

AMBROS, J., KAFOŇKOVÁ, J., KOCOUREK, J., KOČÁRKOVÁ, D., KOZEL, P., RUSEK, M., TUREK, M., TUREK, R. "Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů", Silniční obzor, Česká silniční společnost, 2012, s. 309-312, ISSN 0322-7154.

KOZEL, P. "Časová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy na úsecích dopravní sítě", Nová železniční technika, KPM Consult, a.s., 2011, s. 4-8, ISSN 1210-3942.

KOZEL, P. "Úloha okružních jízd s časovými okny", Perners Contact, Univerzita Pardubice, 2011, s. 160-167, ISSN 1801-674X.

Řešené projekty

TH02010930 Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí, (hlavní řešitel). Více.

SP2012/13 Vývoj nových metod pro podporu plánování a řízení dopravních procesů, (spoluřešitel).

SP2011/129 Výzkum v oblasti modelování pro podporu řízení dopravy ve městech, (spoluřešitel).

SP/2010105 Matematické modelování predikce chování operátora dopravního prostředku s ohledem na bezpečnost v dopravních systémech, (spoluřešitel).