Projekt č. 6 - Údržba komunikace

21.09.2018 10:48

Naplánujte obslužnou trasu vozidla technických služeb, které bude provádět údržbu ulic (úklid sněhu) v části města tak, aby celková ujetá vzdálenost byla minimální. Schéma ulic je uvedeno na obrázku č. 1. Ohodnocení hran v grafu na obrázku č. 1 představuje délku ulic v km. Je nutné, aby obslužné vozidlo vyjelo z Depa, umístěného ve vrcholu č. 1, obsloužilo všechny ulice a opět se do Depa navrátilo.

Pro řešení úlohy v prostředí Xpress-IVE jsou k dispozici vstupní data v souboru data_alm_pr_06.txt.

Obrázek č. 1: Schéma ulic obsluhované oblasti

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel nebo s využitím nástroje Xpress-IVE,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.

 

Zpět