Projekt č. 15 - Rekonstrukce

24.09.2018 15:15

V rámci rekonstrukce kanceláří byl pro přípravné práce vymezen sled 25 činností, zároveň byla určena jejich vzájemná návaznost. Na základě dlouhodobých zkušeností byly expertními odhady stanoveny pesimistické (PO), optimistické (OO) a modální odhady (MO) délky trvání jednotlivých činností [dny], které jsou pro jednotlivé činnosti uvedeny v tabulce č. 1. Určete:

  • pravděpodobnost, že bude projekt dokončen do 40 dnů od započetí,
  • pravděpodobnost, že projekt bude dokončen do 50 dnů od započetí,
  • za jak dlouho bude projekt dokončen s pravděpodobností 90%?
  • nakreslete graf závislosti doby, do které bude projekt dokončen, na pravděpodobnosti, se kterou lze tento údaj tvrdit.
Tabulka č. 1: Expertní odhady dob trvání jednotlivých činností
 
Činnost OO MO PO Činnost OO PO MO
ij aij mij bij ij aij mij bij
1-2 4 7 10 5-6 4 5 9
1-3 5 9 10 5-10 4 9 14
1-4 5 6 8 5-11 4 5 8
1-5 6 9 12 6-11 3 5 7
2-4 7 8 9 7-6 5 9 10
2-5 6 8 10 7-10 8 10 11
3-4 2 5 9 7-11 2 4 6
3-7 4 7 8 8-7 3 5 9
3-8 6 9 11 8-9 9 10 15
4-5 5 8 13 8-10 4 5 6
4-6 2 4 6 9-10 9 10 11
4-7 7 10 12 10-11 2 4 6
4-8 6 9 12 -      

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím MS Excel,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.

 

Zpět