Projekt č. 14 - Vysoušeče vlasů

24.09.2018 15:15

Jste vedoucím pracovníkem oddělení nákupu a vaším úkolem je vybrat vhodný typ vysoušeče vlasů, který bude následně nakoupen pro vybavení kadeřnických salónů. Varianty k výběru jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 1.

Zvolte:

  • pořadí kritérií, dle vlastního uvážení,
  • maximalizační a minimalizační kritéria dle vlastního uvážení.

Pro výpočet váhy jednotlivých kritérií použijte Fullerův trojúhelník. Pro výběr vhodné varianty pak použijte metodu váženého součtu (WSA).

Tabulka č. 1: Parametry jednotlivých variant

Typ Cena Příkon Teplota Rychlost Kabel Hmotnost Ionizátor
  [Kč] [W] [počet] [počet] [m] [kg] [A/N]
Valera 1799 2000 4 4 1,5 0,88 A
Babyliss 1890  2300 2 6 2,7 0,90 A
Philips 2000 2300 6 6 3 0,95 N
Wahl 1750 2400 2 2 3 0,50 A
Moser 1650 2200 2 2 2,8 0,50 N

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím MS Excel,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.

 

 

Zpět