Projekt č. 13 - Vrtačky

24.09.2018 15:02

S využitím metod vícekriteriálního rozhodování vyberte vhodný typ vrtačky, která bude následně nakoupena pro vybavení stavebních firem. Varianty k výběru jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 1.

Zvolte:

  • pořadí kritérií, dle vlastního uvážení,
  • maximalizační a minimalizační kritéria dle vlastního uvážení.

Pro výpočet váhy jednotlivých kritérií použijte Saatyho metodu. Pro výběr vhodné varianty pak použijte metodu váženého součtu (WSA).

Tabulka č. 1: Parametry jednotlivých variant

Název Cena Výkon Točivý moment Hmotnost Příklep
  [Kč] [W] [Nm] [kg] [A/N]
Bosch 12 690 570 50 3,7 A
Makita 14 690 860 45 4,2 A
DeWalt 20 000 1 150 70 5,4 A
Milwaukee 12 326 1 010 88 4,2 N

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím MS Excel,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.
Zpět