Projekt č. 1 - Pohonné hmoty

18.09.2017 15:44

Společnost BENA se zabývá distribucí pohonných hmot. V České republice disponuje 10 sklady, ve kterých uchovává pohonné hmoty pro jejich následnou distribuci jednotlivým zákazníkům. V měsíci září společnost obdržela objednávku od 15 zákazníků, kteří požadují dodávku příslušného množství pohonných hmot. Pro zjednodušení uvažujme s množstvím pohonných hmot přepočtených na cisterny. Naplánujte dopravu paliva k zákazníkům tak, abyste minimalizovali celkovou ujetou vzdálenost. Informace o konkrétních požadavcích jednotlivých zákazníků, jejich lokacích, disponibilitě jednolivých skladů a jejich lokacích naleznete v níže uvedených tabulkách č. 1 a č. 2. Matici vzdáleností mezi sklady a zákazníky určete s využitím Google Maps.

Tabulka č. 1 Lokality a kapacity skladů

Lokality skladů Kapacity skladů [počet cisteren]
Brno 8
Ostrava 6
Plzeň 5
Liberec 6
Olomouc 6
Hradec Králové 8
České Budějovice 4
Pardubice 7
Havířov 4
Zlín 6

 

Tabulka č. 2: Lokality a požadavky zákazníků

Lokality zákazníků Požadavky zákazníků [počet cisteren]
Třebíč 3
Česká Lípa 5
Znojmo 4
Příbram 4
Cheb 2
Hodonín 2
Litoměřice 3
Sokolov 4
Nový Jičín 2
Vyškov 5
Blansko 5
Kutná Hora 5
Náchod 4
Svitavy 5
Bruntál 2

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel nebo s využitím nástroje Xpress-IVE,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.

Zpět