Cvičení č. 7 a č. 8

21.11.2018 10:48

V rámci cvičení č. 7 a č. 8 bude pozornost věnována problematice CPM a metodě PERT.

Příklad č. 1 - stavební společnost

Stavební společnost vymezila sled 13 prioritních činností a určila jejich návaznost. Na základě dlouhodobých zkušeností byly stanoveny délky trvání jednotlivých činností [dny], které jsou pro jednotlivé činnosti uvedeny v tabulce č. 1. Určete kritické činnosti, v důsledku jejichž zpoždění by mohlo dojít ke zpoždění celého projektu.
Pro stanovení jednotlivých pravděpodobností dále pracujte s odhady délek trvání jednotlivých činností [dny], které jsou uvedeny v tabulce č. 2
 
Tabulka č. 1 - Délky trvání jednotlivých činností
 
Čiinnost Délka trvání činnosti Činnost Délka trvání činnosti
ij yij ij yij
1-2 10 4-6 8
1-3 6 4-7 14
1-4 9 5-6 0
2-7 15 5-8 7
3-4 5 6-7 7
3-5 12 6-8 5
    7-8 8

Tabulka č. 2 - Odhady délek trvání jednotlivých činností

Činnost aij mij bij Činnost aij mij bij
ij [d] [d] [d] ij [d] [d] [d]
1-2 5 10 12 4-6 5 8 10
1-3 4 6 7 4-7 12 14 18
1-4 5 9 10 5-6 0 0 0
2-7 10 15 16 5-8 4 7 10
3-4 4 5 7 6-7 6 7 9
3-5 10 12 15 6-8 3 5 8
        7-8 6 8 9
Úkoly:
  • určete kritické činnosti s využitím MS Excel_a, MS Excel_b,
  • určete pravděpodobnost, že bude projekt dokončen do 30 dnů od započetí,
  • určete pravděpodobnost, že projekt bude dokončen do 38 dnů od započetí,
  • za jak dlouho bude projekt ukončen s pravděpodobností 90 %?
  • nakreslete graf závislosti doby, do které bude projekt dokončen na pravděpodobnosti, se kterou lze tento údaj tvrdit.
Zpět