Cvičení č. 3

24.09.2018 15:44

V rámci cvičení č. 3 bude pozornost věnována dopravním úlohám.

Příklad č. 1 - Klasické dopravní úlohy

V dopravní síti se nachází m skladů si, kde i=1, ..., m s volnými kapacitami ai. V téže dopravní síti je situována množina n zákazníků zj, kde j=1, ..., n s požadavky bj. Dopravní náklady na přepravu jednotky zboží mezi jednotlivými sklady a zákazníky jsou dány maticí nákladů cij. Naplánujte nejlevnější dopravu zboží ze skladů k zákazníkům.
 

Varianta A - vybilancovaná dopravní úloha

  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_31.txt.

Varianta B - dopravní úloha s přebytkem kapacit

  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_32.txt.

Varianta C - dopravní úloha s přebytkem požadavků

  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_33.txt.

Příklad č. 2 - Vícekomoditní dopravní úloha

Společnost zabývající se výrobou pečiva zásobuje šest výroben v1, ..., v6 třemi druhy základních surovin k1, ..., k3 (mouka, tuk, povidla) ze tří skladů s1, ..., s3. Všechny tři sklady disponují základními surovinami. Jednotkové náklady na přepravu zboží j ze skladu i k zákazníkovi k je dána maticí jednotkových nákladů cijk. Naplánujte nejlevněší způsob přepravy základních surovin pro jednotlivé výrobny. Tabulka č. 1 shrnuje kapacity jednotlivých skladů. Tabulka č. 2 pak shrnuje požadavky jednotlivých výroben.
 
Tabulka č. 1: Kapacity jednotlivých skladů
 
  k1 k2 k3
s1 800 300 200
s2 600 250 300
s3 500 150 250

Tabulka č. 2: požadavky jednotlivých výroben

  k1 k2 k3
v1 500 150 120
v2 400 150 90
v3 200 90 60
v4 300 120 150
v5 200 90 100
v6 100 50 110

 

Úkoly:

  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_34.txt.
Zpět