Projekt č. 5 - Servisní prohlídka

21.09.2018 10:31

Vaše firma sídlící ve Frýdku-Místku provádí revizní kontrolu plynových zařízení. Máte za úkol naplánovat obslužnou trasu pro 5 lokalit, které si od vás servis objednaly. Obslužnou trasu naplánujte tak, abyste při obsluze minimalizovali počet ujetých kilometrů. Obslužná jízda bude začínat i končit v sídle firmy, ve Frýdku-Místku. Informace o umístění zákazníků, kteří si objednali váš servis, jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 1. Matici vzdáleností mezi sídlem firmy a zákazníky vyhledejte s využitím Google Maps. Pomocné indexy pro konstrukci "anti-cyklících" podmínek jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Pro řešení projektu s využitím nástroje Xpress-IVE jsou vstupní data k dispozici v souboru data_alm_pr_05.txt.

Tabulka č. 1: Lokality zákazníků požadujících obsluhu

Číslo zákazníka Lokalita zákazníka
1 Frýdek-Místek*
2 Brušperk
3 Klimkovice
4 Raškovice
5 Orlová
6 Havířov

* sídlo firmy

 

Tabulka č. 2: Pomocné indexy pro konstrukci "anti-cyklících" podmínek

65      
56      
64 54    
46 45    
63 53 43  
36 35 34  
62 52 42 32
26 25 24 23

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel nebo s využitím nástroje Xpress-IVE,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.
Zpět