Projekt č. 4 - Prodej vozidel

21.09.2018 10:02

Vlastníte firmu, která nabízí k prodeji nové automobily specifické značky. V současné době máte ve třech pobočkách p1, p2, p3 celkem 30 vozidel, která můžete okamžitě nabídnout k prodeji. Obdrželi jste objednávku od 20 zákazníků, která však překračuje počet vozidel, které máte k dispozici. Rozhodněte o tom, kterým zákazníkům vozidla nabídnete tak, abyste maximalizovali zisk z prodeje. Zisk z prodeje jednoho vozidla činí 500 000 Kč, náklady na dopravu na 1 km vzdálenosti činí 60 Kč (speciální vozidlo pro přepravu vozidel). Jednou cestou speciálního vozidla je možné převézt pouze jedno vozidlo. Informace o umístění poboček a zákazníků, jejich kapacitách a požadavcích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách č. 1 a č. 2.

Matice vzdáleností mezi pobočkami a zákazníky je uvedena v souboru matice_vzdalenosti.xlsx. Pro řešení úlohy v prostředí Xpress-IVE jsou k dispozici vstupní data v souboru data_alm_pr_04.txt.

Tabulka č. 1: Zákazníci a jejich požadavky

Zákazník Požadavek zákazníka [vozidlo] Zákazník Požadavek zákazníka [vozidlo]
z1 1 z11 3
z2 2 z12 3
z3 1 z13 4
z4 3 z14 1
z5 2 z15 2
z6 2 z16 2
z7 3 z17 1
z8 3 z18 1
z9 4 z19 3
z10 4 z20 3

 

Tabulka č. 2: Pobočky a jejich kapacity

Pobočka Kapacita pobočky [vozidlo]
p1 8
p2 12
p3 10

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel nebo s využitím nástroje Xpress-IVE,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.
Zpět