Projekt č. 2 - Čerpací stanice

20.09.2018 14:37

Investor chce realizovat vybudování dvou čerpacích stanic pro nákladní vozidla. Rozvažuje o 4 lokalitách, ve kterých je realizace staveb možná. Jeho potenciální zákazníci se nacházejí v 6 lokalitách situovaných v okolí budoucích čerpacích stanic. Určete, ve kterých lokalitách má investor zbudovat čerpací stanice tak, aby náklady na přepravu od zákazníka k čerpací stanici byly minimální. Určete, která čerpací stanice bude pro konkrétního zákazníka primární. Informace o umístění zákazníků a o lokalitách pro možné vybudování čerpacích stanic jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 1. Předpokládejte, že náklady na 1 km ujeté vzdálenosti činí 20 Kč. Matici vzdáleností mezi lokalitami pro vybudování čerpacích stanic a zákazníky vyhledejte s využitím Google Maps.

Tabulka č. 1: Lokality zákazníků a lokality pro vybudování čerpacích stanic

Lokality zákazníků Lokality pro vybudování čerpacích stanic
Kojetín Šternberk
Holešov Kroměříž
Plumlov Prostějov
Mohelnice Hranice
Litovel -
Lipník nad Bečvou -

Zadání projektu pdf.

Úkoly:
  • zadaný projekt vyřešte s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel nebo s využitím nástroje Xpress-IVE,
  • zpracujte prezentaci, která bude zahrnovat zadání, rozbor a postup řešení, popis zvolené metody, interpretaci výsledků a závěrečné zhodnocení.
Zpět