Cvičení č. 9

28.11.2018 12:34

V rámci cvičení č. 9 bude pozornost věnována teorii hromadné obsluhy.

Příklad č. 1 - Pravděpodobnost vstupu zákazníka do systému

Střední počet zákazníků vstupujících do systému za hodinu je λ=8.

Určete:

 • pravděpodobnost, že do systému vstoupí méně, než 4 zákazníci za hodinu,
 • pravděpodobnost, že do systému vstoupí právě 3 zákazníci za hodinu,
 • pro řešení použijte MS Excel.

Příklad č. 2 - Parametr vstupního toku

Na základě měření v terénu jste získali informace o intervalech mezi příchody zákazníků do prodejny 1/λi , kde i=1,…n a n je počet zákazníků, kteří za sledované období do prodejny vstoupili.

 

Určete:

 • parametr vstupního toku λ,
 • pro řešení použijte MS Excel.
 

Příklad č. 3 - Parametr vstupního toku

V rámci průzkumu počtu vstupujících zákazníků k obslužným stojanům byl provoz v terénu sledován po dobu 30 minut. Počty zákazníků λi , kde i=1,…, n a n je počet intervalů, kteří vstoupili do systému za zvolené období 30 sekund shrnuje tabulka v MS Excel.

Určete:

 • parametr vstupního toku λ,
 • pro řešení použijte MS Excel.

Příklad č. 4 - Servisní středisko

Do servisního střediska, které má 4 montážní stanoviště přijíždějí průměrně 6 vozidel za hodinu. Každé stanoviště obslouží průměrně 2 vozidla za hodinu. Vzhledem ke skutečnosti, že servisní středisko nemá k dispozici parkovací místa, pak pokud jsou všechna montážní stanoviště obsazena, je nově přijíždějící vozidlo nepřijato.

Určete základní provozní charakteristiky systému hromadné obsluhy:

 • p-st přijetí vozidla,
 • p-st odmítnutí vozidla,
 • střední počet vozidel v systému,
 • využití systému,
 • pro řešení použijte MS Excel.

Příklad č. 6 - Obsluha zákazníků

Do pobočky vstupuje průměrně 192 zákazníků za den. V pobočce jsou zbudovány 3 obslužné přepážky, přičemž každá z nich obslouží 5 zákazníků za hodinu. Předpokládejme, že jsou-li všechny přepážky obsazeny, zákazník odchází.

Určete základní provozní charakteristiky systému hromadné obsluhy:

 • p-st přijetí vozidla,
 • p-st odmítnutí vozidla,
 • střední počet vozidel v systému,
 • využití systému,
 • pro řešení použijte MS Excel.

 

Zpět