Cvičení č. 5 a č. 6

29.10.2018 10:00

V rámci cvičení č. 5 a č. 6 bude pozornost věnována vícekriteriálnímu rozhodování. Cvičení č. 5 - stanovení vah kritérií, cv. č. 6 - výběr vhodné varianty.

Příklad č. 1 - Výběr vhodného nájemce

Jste starostou obce a vším úkolem je rozhodnout o pronájmu průmyslové haly. O pronájem za ucházejí čtyři firmy (NEON, PNEUS, MOTOR a GAS). Každou z firem lze posuzovat z hlediska  pěti kritérií. Parametry jednotlivých variant jsou uvedeny v tabulce č. 1.
 
Tabulka č. 1: Parametry jednotlivých variant
 
Varianta Nájemce K1 K2 K3 K4 K5
A1 NEON 40 100 200 1 4
A2 PNEUS 45 80 100 4 1
A3 MOTOR 55 40 150 3 2
A4 GAS 50 60 400 2 3

K1 - Cena [Kč/m2/měsíc]
K2 - Počet pracovních míst, která budou vytvořena.
K3 - Doplňkové investice, které je nutné vynaložit na úpravu haly [tis].
K4 - Spolehlivost nájemce (1 - nejslabší, 4 - nejsilněší).
K5 - Zátež životního prostředí (1 - nejslabší, 4 - nejsilněší).

Úkoly:
 • pořadí kritérií a jejich charakter stanovte na základě vlastního uvážení,
 • určete váhy jednotlivých kritérií s pomocí: metody pořadí, metody bodovací, Fullerova trojúhelníku a Saatyho metody,
 • pro výpočty použijte MS Excel,
 • vyberte vhodnou s využitím: metody WSA, metody TOPSIS,
 • pro výpočet použujte MS Excel.

Příklad č. 2 - Výběr vozidla pro dopravní podnik

Dopravní podnik se rozhoduje pro nákup nových vozidel. V rámci výběrovýho řízení budou posuzovány tři konkrétní varianty. Parametry těchto variant jsou shrnuty v tabulce č. 2.
 
Tabulka č. 2: Parametry jednotlivých variant
 
Varianta Značka K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
A1 Mercedes Citaro 32 260 6370 5 6 280 19
A2 Man Lion's City Ü 44 206 10518 6 5 250 18,5
A3 Neoplan Jetline 53 264 10500 6 9 300 20

K1 - Počet míst k sezení.
K2 - Výkon motoru [kW].
K3 - Objem válců [m3].
K4 - Emisní třída EURO.
K5 - Cena [mil. Kč].
K6 - Objem nádrže [l].
K7 - Hmotnost [t].

Úkoly:
 • pořadí kritérií a jejich charakter stanovte na základě vlastního uvážení,
 • určete váhy jednotlivých kritérií s pomocí: metody pořadí, metody bodovací, Fullerova trojúhelníku a Saatyho metody,
 • pro výpočty použijte MS Excel,
 • vyberte vhodnou s využitím: metody WSA, metody TOPSIS,
 • pro výpočet použujte MS Excel.

Příklad č. 3 - Výběr tiskárny

Vyberte vhodnou tiskárnu, která bude následně hromadně nakoupena. Každou z devíti variant je možné posuzovat z hlediská čtyř kritérií. Parametry jednotlivých variant jsou shrnuty v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3 - Parametry jednotlivých variant

Varianta Značka K1 K2 K3 K4
A1 OKI 27 256 18000 52
A2 Xerox Phaser 24 1024 13000 45
A3 Samsung 30 512 17000 33
A4 Kyocera 15 256 15000 50
A5 Lexmark 25 256 16000 30
A6 Dell 26 512 11000 35
A7 Epson 22 768 12000 30
A8 Rex-Rotary 25 192 16000 31
A9 Canon 17 128 10000 40
K1 - Hmotnost [kg].
K2 - Paměť [MB].
K3 - Cena [Kč].
K4 - Rychlost tisku [A4/min].
 
Úkoly:
 • pořadí kritérií a jejich charakter stanovte na základě vlastního uvážení,
 • určete váhy jednotlivých kritérií s pomocí: metody pořadí, metody bodovací, Fullerova trojúhelníku a Saatyho metody,
 • pro výpočty použijte MS Excel,
 • vyberte vhodnou s využitím: metody WSA, metody TOPSIS,
 • pro výpočet použujte MS Excel.

 

Zpět