Cvičení č. 4

17.10.2018 14:48

V rámci cvičení č. 4 bude pozornost věnována trasovacím úlohám.

Příklad č. 1

Společnost sídlící v Ostravě provádí údržbu televizních vysílačů. Úkolem je naplánovat obslužnou trasu pro 5 lokalit, ve kterých je nutné provést údržbu. Obslužnou trasu naplánujte tak, abyste při obsluze minimalizovali počet ujetých kilometrů. Obslužná trasa bude začínat i končit v Ostravě, Hošťálkovicích. Informace o místech údržby jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 1. Matice vzdáleností dij mezi jednotlivými místy údržby je uvedena v tabulce č. 2. Vzdálenost je uvedena v km.

Tabulka č. 1: Umístění vysílačů

Číslo Název vysílače
1 Ostrava, Hošťálkovice
2 Lysá hora
3 Radhošť
4 Veselský kopec
5 Javorový vrch

 

Tabulka č. 2: Matice vzdáleností mezi vysílači

  1 2 3 4 5
1 - 54,6 90,2 56,7 67,5
2 54,6 - 52 85,9 55,8
3 90,2 52 - 66,9 97,2
4 56,7 85,9 66,9 - 90,3
5 67,5 55,8 97,2 90,3 -
Úkoly:
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí  MS Excel ,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_41.txt.

Příklad č. 2

Firma LED zajišťuje opravy chladících zařízení. Naplánujte obslužnou trasu pro 5 lokalit, ze kterých je potřeba svézt zásilky k opravě. Obslužnou trasu naplánujte tak, abyste při obsluze minimalizovali počet ujetých kilometrů. Obslužná jízda bude začínat i končit v Ostravě, Porubě. Informace o lokalitách, kde se nacházejí zásilky připravené ke svozu jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 3. Matice vzdáleností dij mezi jednotlivými místy svozu je uvedena v tabulce č. 4. Vzdálenost je uvedena v km.

Tabulka č. 4: Lokality se zásilkami

Číslo Lokalita
1 Poruba
2 Havířov
3 Fulnek
4 Hrabová
5 Studénka

Tabulka č. 5: Matice vzdáleností mezi lokalitami

  1 2 3 4 5
1 - 24 30 15 16
2 24 - 51 18 36
3 30 51 - 43 19
4 15 18 43 - 28
5 16 36 19 28 -
Úkoly:
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_42.txt.

Příklad č. 3

Obec Horní louka si u vaší firmy objednala svoz komunálního odpadu. Každému číslu popisnému odpovídá jedna nádoba s odpadem. Graf reprezentující síť pozemních komunikací obce je zachycen na obrázku č. 1. Ohodnocení hran v obrázku odpovídá délce pozemní komunikace v km. Depo, ze kterého vyjíždí obslužné vozidlo je situováno ve vrcholu č. 1. Naplánujte obslužnou jízdu vozidla tak, abyste obsloužili všechny pozemní komunikace s minimální ujetou vzdáleností. Servisní vozidlo má dostatečnou kapacitu, aby obsáhlo celý objem odpadu, který je určen ke svozu, v rámci jedné jízdy. Po obsluze sítě se vozidlo navrací zpět do depa.

Obrázek č. 1: Síť pozemních komunikací obce

Úkoly:
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_43.txt.
Zpět