Cvičení č. 2

18.09.2018 11:51
V rámci cvičení č. 2 bude pozornost věnována přiřazovacím úlohám a úlohám o optimálním umístění střediska.
 

Příklad č. 1

V dopravní síti se ve čtyřech místech v1, v2, v3, v4 nacházejí vozidla taxislužby. Dispečer zabezpečující řízení provozu obdržel objednávku od čtyř zákazníků, kteří se nacházejí v místech z1, z2, z3, z4. Určete, který zákazník má být přiřazen ke kterému vozidlu, když víte, že každé vozidlo smí obsloužit pouze jednoho zákazníka a je cíleno minimalizovat celkovou ujetou vzdálenost, kterou společnost zabezpečující taxislužbu v rámci obsluh všech zákazníků vykoná. Vzdálenost mezi zákazníky a vozidly je zadána formou matice vzdáleností dij a je uvedena v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: matice vzdáleností dij

  z1 z2 z3 z4
v1 8 12 23 6
v2 11 24 5 9
v3 4 13 10 2
v4 5 15 20 17
Úkoly:
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_a.txt,
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_b.txt.


Více zde: https://petr-jan-kozel.webnode.cz/news/cviceni-c-1/
Úkoly:
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_a.txt,
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_b.txt.


Více zde: https://petr-jan-kozel.webnode.cz/news/cviceni-c-1/
Úkoly:
 • Úkoly:
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_a.txt,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_b.txt.

 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_21_a.txt,
 • přepodkládejte, že je potřeba nově přidělit 40 zákazníků 40 vozidlům taxislužby, vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_21_b.txt.

Příklad č. 2

Jako řídící pracovníci máte rozhodnout o vybudování dvou místních skladů s1, s2 v navržených lokalitách l1, l2, l3, l4. Ze skladů budou následně obsluhováni koneční zákazníci z1, z2, z3, z4, kteří se nacházejí v navrhovaných lokalitách. Optimalizačním kritériem jsou náklady spojené se zabezpečením vybudování skladů f1, f2, f3, f4 a náklady spojené s následnou realizací přeprav v jednotlivých relacích. Určete ve kterých lokalitách budou vybodovány sklady a kteří zákazníci budou těmto skladům přiřazeni za předpokladu, že každá zákazník smí být přiřazen pouze jednomu existujícícmu skladu. Matice vzdáleností dij je uvedena v tabulce č. 2, přepravní náklady připadající na 1 km činí 25 Kč. Fixní náklad spojené s vybudováním skladu v příslušné lokalitě jsou uvedeny v tabulce č. 3.
 
Tabulka č. 2: matice vzdáleností dij
 
  Martinov Vratimov Vojkovice Havířov
Ostrava 9 9 31 17
Karviná 37 26 30 14
Frýdek-Místek 31 13 9 17
Třinec 58 40 21 28
 
Tabulka č. 3: Fixní náklad spojené s vybudováním skladu v příslušné lokalitě
 
Lokalita Fixní náklady [Kč]
Ostrava 1 000 000
Karviná 1 500 000
Frýdek-Místek 1 200 000
Třinec 1 400 000
Úkoly:
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_22_a.txt,
 • předpokládejte, že počet zákazníků vzroste na 8, vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
 • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_22_b.txt.
Zpět