Cvičení č. 1

17.09.2018 13:30

V rámci cvičení č. 1 bude pozornost věnována problematice přiřazovacích úloh.

Příklad č. 1 - Arsène Lupin

Lupin je známý lupič gentleman, který používá při loupení svůj intelekt. Dnes se mu nabízí možnost vyloupit trezor cenných artefaktů. V trezoru se nachází 7 cenných předmětů. Lupin má však vak, ve kterém je schopen unést pouze 20 kg. Které předměty má vybrat, aby po jejich prodeji nejvíce zbohatl? Informace o hmotnostech a cenách jednotlivých artefaktů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 1 a v souboru MS Excel.

Tabulka č. 1: Informace o hmotnostech a cenách jednotlivých artefaktů

Předměty Hmotnost [kg] Cena [FRF]
váza 7 1200
mísa 5 2400
talíř 2 1000
přilbice 3 1400
štít 5 800
deska 8 2100
meč 6 3600
Úkoly:
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_a.txt,
  • předpokládejte, že cenných předmětů je 113 a kapacita vaku činí 400 kg,
    vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_11_b.txt.
 

Příklad č. 2 - Minimalizace ztrát

Jako řídící pracovníci jste odpovědní za přejímku zboží a jeho následnou distribuci. Do vašeho distribučního centra míří náklad mražených potravin. V centru měla proběhnout bezprostřední překládka k další přepravě. Ta však nenastane bezprostředně, neboť došlo k nehodě. Zboží je potřeba přechodně uskladnit do mrazící komory. Komora je již z části zaplněna a je možné uskladnit pouze 3 000 kg. Rozhodněte, které zboží uskladnit tak, abyste minimalizovali celkovou ztrátu ze zboží, které podlehne zkáze. Informace o cenách a hmotnostech zásilek jsou uvedeny v tabulce č. 2 a v souboru MS Excel.

Tabulka č. 2: Informace o hmotnostech a cenách jednotlivých zásilek

Zásilka Cena [Kč/kg] Hmotnost [kg]
Candát 250 151
Candát 250 126
Candát 250 157
Hejk 100 142
Hejk 100 101
Losos menší 150 95
Losos menší 150 136
Losos větší 220 153
... ... ...
Úkoly:
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Řešitel v prostředí MS Excel,
  • vyřešte zadanou úlohu s využitím nástroje Xpress-IVE se vstupními daty data_alm_cv_12.txt.
Zpět