Podklady pro cvičení

Cvičení č. 1 - Opakování základních poznatků z matematiky

V rámci cvičení č. 1 bude pozornost věnována opakování základních poznatků z matematiky. Především se bude jednat o řešení soustav lineárních rovnic se dvěmi a třemi neznámými, řešení kvadratických rovnic, výpočet derivace základních funkcí, výpočet integrálu základních funkcí.

K výpočtům, jak na cvičeních, tak při písemkách, je možné využít tzv. slepý tahák.

Cvičení č. 2 - Funkce

V rámci cvičení č. 2 bude pozornost věnována zopakování základních vlastností vybraných funkcí.

Podklady ke cvičení: PDF

Cvičení č. 3 - Aproximace reálných ekonomických funkcí

V rámci cvičení č. 3 bude pozornost věnována aproximaci funkční závislosti z dostupných diskrétních dat prostřednictvím:

  • interpolace polynomickou funkcí,
  • metodou nejmenších čtverců.

Podklady ke cvičení: PDF